Nega gozda

 
Nega gozda sama po sebi je predvsem med manjšimi lastniki gozda spregledana. Zanjo zmanjka časa ali pa se ji ne namenja sredstev. Toda včasih je lahko najpomembnejša pri določanju vrednosti in produktivnosti gozda.


S pomočjo nege gozda (torej dela predvsem v mlajših obdobjih gozda) določamo vrste, ki bodo določale vrednost in hitrost priraščanja gozda. V dobrih pogojih nego mladega gozda lahko zanemarimo, v oteženih pa se brez nje gozd razvije mnogo počasneje.


Pod dela, ki spadajo v nego gozda opravljamo sajenje gozdnega drevja, zaščito sadik (individualno - tulci, premazi ali skupinsko - ograja), obžetev sadik in redčenja.

DELAM ZATE d.o.o.

Jamnik 7
4201 Zgornja Besnica

T: 041397428
E: delam.zate@gmail.com

Kontaktirajte nas >