Celovito upravljanje z gozdom


Za lastnike gozdov, ki nimajo časa, znanja ali sposobnosti za izkoriščanje svojega gozda, kljub temu pa bi zanj želeli poskrbeti in si omogočiti dodaten vir prihodka, je idealna možnost, da upravljanje z gozdom zaupa nam.

Nudimo prevzem vseh nalog in odgovornosti lastnika gozda, hkrati pa mu omogočimo uveljavljanje svoje pravice do koriščenja gozdnih virov. Lastnik nam zaupa svoje želje, mi pa zanj izdelamo načrt, po katerem skrbimo za njegov gozd. To zajema vodenje tekočih poslov z Zavodom za gozdove Slovenije, izvajanje poseka in spravila lesa, iskanje in prodaja lesa najboljšemu ponudniku na tržišču ter preventivne preglede gozda (npr. pred vetrolomi in podlubniki).

Na ta način lastnik gospodari s svojim gozdom brez dodatnega dela in skrbi. Gozd pa mu s tem prinaša tudi stalen in varen dohodek.

Vetrolom JelovicaSte že pregledali stanje vašega gozda?
Vetrolom na jelovici, zima 2012-2013

Kontaktirajte nas >>

DELAM ZATE d.o.o.

Jamnik 7
4201 Zgornja Besnica

T: 041397428
E: delam.zate@gmail.com

Kontaktirajte nas >