Naša glavna dejavnost je upravljanje z gozdovi.

Trenutno upravljamo z gozdovi treh lastnikov, skupno 102ha površine gozdov.
                                         Gozdni pogled na Triglav

Poleg tega opravljamo tudi vse vrste izvajalskih del.

Mnenje vodje gozdne proizvodnje pri podjetju Gozdno gospodarstvo Bled,
Franca Pogačnika, univ. dipl. inž.
Z dosedanjim delom podjetja Delam zate d.o.o. oz njenim direktorjem Matejem Kordežom z Jamnika smo zelo zadovoljni in računamo na sodelovanje še v bodoče. Delo na izvedbi gojitvenih in varstvenih del ter poseku in spravilu lesa je to podjetje izvedlo v skladu z gozdarsko zakonodajo in načeli trajnostnega razvoja gozdov.
  
                            

DELAM ZATE d.o.o.

Jamnik 7
4201 Zgornja Besnica

T: 041397428
E: delam.zate@gmail.com

Kontaktirajte nas >