Načrt gospodarjenjaLe redko se najboljše zgodi povsem naključno, prav zato je tudi z gozdom pametno gospodariti po nekem načrtu. Načrtu, ki sledi vašim ciljem, in kar najbolj izkorišča zmožnosti gozda. Za posameznika lastnika gozda je primeren načrt gospodarjenja, ki mora sloneti na ciljih lastnika, sposobnostih gozda ter biti usklajen z zahtevami javne gozdarske službe, kar omogoči njegovo uspešno izvedbo.


Načrt se vedno izdeluje za daljše časovno obdobje (10 let), kajti tudi gozd raste počasi, mi pa ga želimo kar najbolje izkoristi v vsakem danem trenutku brez škode zanj.


Vsak človek ima sanje, želje, cilje. Dober načrt pa je kot zemljevid do cilja. V kolikor poznate svoje želje glede gozda in imate možnost izpeljati delo potrebujete le še načrt, da kar najbolje in najhitreje dosežete svoj cilj.

DELAM ZATE d.o.o.

Jamnik 7
4201 Zgornja Besnica

T: 041397428
E: delam.zate@gmail.com

Kontaktirajte nas >